Tầm nhìn

• Trở thành sự lựa chọn của khách hàng và đối tác trong các ngành công nghiệp thực phẩm, ô tô, kỹ thuật, điện tử, đóng tàu, công nghiệp nặng và ngành chăm sóc cá nhân.

 Sứ mệnh

• Tập trung vào việc tăng cường kiến thức về các lĩnh vực công nghiệp, thiết kế cải tiến, cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ khách hàng tốt nhất.